Čistění a dezinfekce vodovodu

Snížil se Vám tlak ve vodovodním rozvodou pitné vody, nebo máte pocit, že vytápění vaší nemovitosti už není efektivní? Svěřte váš problém do našich rukou! Zjistíme příčinu problému a poskytneme komplexní servis!
Provádíme čištění, dezinfekci, revizi a tlakové zkoušky potrubí. 

Čistění rozvodů pitné vody

Způsob čištění rozvodů závisí na typu a míře zanesení potrubí. Většinou se používá vzduch, voda, nebo jejich kombinace. Následně potrubí efektivně vydezinfikujeme, abychom odstranili bakterie a zvýšili tak kvalitu pitné vody u vás doma. 
Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se provádí dle ČSN EN 806 1 – 5 a ČSN 75 5409 .

Čištění topení

Proplach soustavy rozvodů topení a radiátorů by měl probíhat pravidelně, a to jednou za 3 roky. Nezapomínejte především na podlahové topení, které je náchylnější na zanesení. Kompletním vyčištěním otopných systémů snížíte náklady na vytápění, prodloužíte životnost a zvýšíte efektivity topení.