Voda 1A

Potřebujete rychle a odborně odstranit vzniklou závadu na rozvodeč či koncových zařízení VODY? Každá domácnost je závislá na dodávce teplé či studené vody z vodovodního řadu a fungčnost rozvodů bere jako samosřejmost. Co ale když dojde k poruše či závadě??? V té chvíli potřebujete RYCHLE odborný a včasný zásah technika, který minimalizuje vzniklé škody a zabrání škodám dalším, ať už na majetku Vašem či Vašich sousedů.