Topení 2A

Naše topenářská pohotovost řeší nejen vzniklé poruchy a havarie na topných soustavách, ale preventivními kontrolami, údržbou či servisními prohlídkami kotlů, topných těles, zásobníků vody, jsou schopni předcházet samotným závadám v období, kdy jsou jakékoli závady na topení nežádoucí. Přehled autorizací pro jednotlivé značky kotlů naleznete v kategorii SERVIS KOTLŮ!