Roční servis plynového spotřebiče 3A

Náš technik si nejdříve prohlédne přístroj, otestuje jeho funkce a stav. Následně vypustí topnou vody, zkontroluje tlaku expanzní nádoby, vyčistí hořák, primární výměník a trysky. Nedílnou součástí servisní prohlídky je také odvod kondenzátu, demontáž sifonu a naplnění kotle vodou. Po všech těchto úkonech technik seřídí hoření, zkontroluje dopouštění a vymění opotřebované nebo vadné díly. 
Nakonec celkově přístroj vyčistí a otestuje funkce všech bezpečnostních prvků, těsnosti a připojení plynu a elektrického připojení. 

Servisní prohlídka se může lišit v některých detailech podle druhu a typu kotle.