Roční servis plynového spotřebiče 1A

Pravidelnou roční servisní prohlídkou předejdete závadám plynových spotřebičů. Kromě toho provozovatel nese případnou vinu za škody na zdraví a majetku osob, které vznikly z důvodu havárie plynového spotřebiče.

Náš servisní technik vám přístroje vyčistí, seřídí a zkontroluje stav a zhodnotí jeho bezpečnost.