Revize plynu 2A

Provoz plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Zemní plyn v případě úniku závadou v plynoinstalaci nebo plynových zařízeních se stává výbušnou látkou, která v případě vznícení obvykle způsobí škody značného rozsahu a v horším případě i smrt nebo zranění obyvatel. V žádném případě se tedy nedoporučuje zanedbávat povinnost provádění pravidelných revizí a prohlídek.