Revize plynu 1A

Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách periodické kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb. Zatímco kontroly plynových zařízení může (a musí) provádět sám provozovatel objektu anebo jím pověřená osoba, revize plynových zařízení je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik v oboru plyn.