Rekonstrukce topení 2A

V závislosti na vašich finančních možnostech si můžete zvolit mezi částečnou, nebo komplexní rekonstrukcí vytápění

Komplexní rekonstrukce vytápění zahrnuje analýzu stávajícího systému vytápění a tepelných ztrát budovy, stavu a efektivity otopného systémy, zpracování návrhů řešení rekonstrukce a jejich konzultace, asistenci při získávání povolení stavby či stavebního povolení, demontáž starých prvků a nahrazení moderními prvky. Součástí jsou také provozní zkoušky a kolaudace objektu po rekonstrukci. 

Částečná rekonstrukce vytápění obnáší pouze výměnu části otopného systému (starší, ale stále funkční prvky se ponechají a zahrnou do renovovaného systému).