Plyn 2A

Zajistíme Vám okamžitý výjezd našeho vyškoleného servisního týmu plynařů na nahlášené místo havárie plynu či plynoinstalace vybaveným zásahovým vozidlem, uzavření přívodu plynu k poškozenému místu, rychlou opravu porušeného plynovodu nebo plynoinstalace. V případě nutnosti pak v následujících dnech provede plynoinstalatér komplexní prohlídku poškozeného místa a následně veškeré instalatérské práce, které povedou k uvedení poškozené plynoinstalace do bezpečného a plně funkčního stavu včetně revizní zprávy plynu.