Čistění topných systému 3A

Usazeniny v topném systému brání přenosu tepla, radiátory dostatečně netopí a dochází k výrazným tepelným ztrátám. Díky vyčištění prodloužíte životnost topného systému, termoregulačních ventilů a předcházíte havarijním stavům. Doporučený interval čištění je 7–10 let. Investice se vám vrátí už do jednoho roku v závislosti na zanesení systému.

Používáme profesionální zařízení REMS MUTLI-PUSH, která zajistí bezpečné, šetrné a efektivní vyčištění vašeho topného systému:

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem a k provozu pneumatického nářadí.