Čistění topných systému 2A

1 otopný okruh podlahového topení, nebo 1 topné těleso vyčistíme za cenu 850,- Kč bez DPH v zákonné výši. Tato cena obsahuje kompletní vyčištění systému a aplikaci kvalitního inhibitoru v poměru daném výrobcem.

Podrobná cenová nabídka Vám bude zpracována na požádání.