Čištění a dezinfekce vodovodu 2A

Způsob čištění rozvodů závisí na typu a míře zanesení potrubí. Většinou se používá vzduch, voda, nebo jejich kombinace. Následně potrubí efektivně vydezinfikujeme, abychom odstranili bakterie a zvýšili tak kvalitu pitné vody u vás doma. 
Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se provádí dle ČSN EN 806 1 – 5 a ČSN 75 5409 .