Servis FVE – Havarijní a servisní služby

Postaráme se o každý detail vašeho solárního systému. Máme široké zkušenosti v oblasti údržby a servisu fotovoltaických elektráren (FVE). Naše služby jsou navrženy tak, aby vaše zařízení bylo vždy v optimálním stavu a vy jste si mohli užívat maximální výkon a výhody své investice.

Údržba FVE

Naši odborníci provedou komplexní vizuální kontrolu vaší fotovoltaické elektrárny, abychom zajistili, že všechny klíčové součásti, včetně nosné konstrukce, FV modulů, střídačů a kabeláže, jsou v perfektním stavu. Provádíme důkladnou kontrolu pevnosti upevnění všech konstrukčních prvků a střídačů, a to i pomocí min. 5% namátkové kontroly. Měření stringů, kontrola spojů konektorů DC a svorek rozvaděčů jsou samozřejmostí. Navíc provádíme termografickou kontrolu, abychom odhalili případné problémy včetně kontaktů sběrných a podružných rozvaděčů a střídačů za provozu pod zátěží. Bezpečnost zařízení je naší prioritou, a proto se této kontrole zvlášť věnujeme. Kontrolujeme také monitorovací systém a firmware vašeho zařízení. A aby bylo vše pečlivě zdokumentováno, po každé kontrole předáme detailní protokol do 10 dnů.

Monitoring systému FVE

Sledujeme váš solární systém non-stop, abychom zajistili, že pracuje s optimální účinností. Naše permanentní evidence provozních dat systému zahrnuje porovnání požadovaných a skutečných hodnot vašeho fotovoltaického systému. Denně kontrolujeme a vyhodnocujeme data, která nám pomáhají predikovat potenciální závady systému a přijímat preventivní opatření. Spravujeme a pravidelně zálohujeme data, abychom měli vždy k dispozici nejaktuálnější informace o vašem systému. V případě chyb se okamžitě pustíme do práce na jejich odstranění, pokud je to možné i online.

Pravidelná revize elektro části FVE

Každé dva roky provádíme pečlivou revizi elektro části vaší fotovoltaické elektrárny. Tato revize zahrnuje periodickou kontrolu jak DC, tak i AC strany instalace FVE. Rozvaděče a další výkonové komponenty jsou podrobně kontrolovány, abychom zjistili, zda splňují veškeré normy a technické požadavky. Vaše bezpečnost je naším cílem číslo jedna.

S námi máte zajištěnou údržbu, monitoring a revize vaší fotovoltaické elektrárny na nejvyšší úrovni. Jsme tu, abychom zajistili, že vaše investice vám bude dlouhodobě generovat čistou energii a úspory. Kontaktujte nás pro další informace a individuální konzultaci ohledně vašich potřeb a požadavků.