Rekonstrukce topení Východní Čechy

Nenechávejte topení napospas osudu. Starší otopné systémy jsou náchylné na zanášení usazeninami, vodním kamenem, oxidaci a také působení hydrodynamických sil a atmosférických vlivů. Během rekonstrukce vyměníme staré systémy rozvodů, topidla, potrubí a otopná tělesa moderními systémy vytápění. 

Částečná a komplexní rekonstrukce vytápění

V závislosti na vašich finančních možnostech si můžete zvolit mezi částečnou, nebo komplexní rekonstrukcí vytápění

Komplexní rekonstrukce vytápění zahrnuje analýzu stávajícího systému vytápění a tepelných ztrát budovy, stavu a efektivity otopného systémy, zpracování návrhů řešení rekonstrukce a jejich konzultace, asistenci při získávání povolení stavby či stavebního povolení, demontáž starých prvků a nahrazení moderními prvky. Součástí jsou také provozní zkoušky a kolaudace objektu po rekonstrukci. 

Částečná rekonstrukce vytápění obnáší pouze výměnu části otopného systému (starší, ale stále funkční prvky se ponechají a zahrnou do renovovaného systému).  

Co vám rekonstrukce topení přinese?

Rekonstrukce systému vytápění vám pomůže snížit náklady na provoz topení a zvýšit efektivitu vytápění. Kromě toho slouží jako účinná prevence proti neočekávaným poruchám a haváriím z důvodu zastaralých prvků otopného systému.