Revize elektro – Havarijní a servisní služby Opava

Revizní zpráva elektroinstalace, hromosvodu, elektrospotřebičů, elektronářadí či elektrických strojů a zařízení jsou nutnou součástí každého domu, bytu, kanceláře, provozovny či výrobních a skladovacích prostor. Tyto revize je nutné periodicky opakovat podle legislativních požadavků české republiky. V případě že objekt nemá platnou revizní zprávu NENÍ ZPŮSOBILÝ PROVOZU pro kterou je určen a v případě poškození majektu či zdraví osob elektrorozvody či elektrickým zařízením, nese veškerou odpovědnost majitel takového objektu.

Hlavní důvody proč provádět revizi jsou, možné odvrácení poškození zdraví, bohužel často i s následkem smrti. Zabránění poškození, či úplného zničení majetku el. zařízením nebo statickou elektřinou. V případě škodné události pojišťovna požaduje splnění všech zákonných podmínek. Pokud není platný doklad o provedené revizi, může dojít jak ke krácení pojistného plnění, tak k celkovému neproplacení pokud je zjištěna závada na straně provozovatele a v případě dalších škod i k postihu provozovatele/majitele elektrického zařízení či objektu.

PROTO NEODKLÁDEJTE TUTO POVINNOST NA POZDĚJI!

Každý materiál stárne, každý spotřebič, přístroj či stavba se opotřebovává. Revize jsou vyžadovány pravidelně, dle norem v individuálních časových termínech – lhůtách, vždy vztažené k danému typu spotřebiče, objektu či stavbě při daném typu užívání (soukromé, pracovní, veřejné apod.). Termíny revizí Vám rádi zdělíme, neváhejte nás kontaktovat.

Revize je prvním z požadovaných dokladů, které jsou v případě poškození zdraví či majetku vyžadovány kontrolory inspekce práce, policií či pojišťovnou. V případě, že objekt nemá platnou revizní zprávu a škoda na zdraví či majetku je způsobena působením elektrického proudu, veškerou zodpovědnost za škodu nese majitel objektu!