Čistění a dezinfekce vodovodu Nový Jičín

Snížil se Vám tlak ve vodovodním rozvodou pitné vody, nebo máte pocit, že vytápění vaší nemovitosti už není efektivní? Svěřte váš problém do našich rukou! Zjistíme příčinu problému a poskytneme komplexní servis!
Provádíme čištění, dezinfekci, revizi a tlakové zkoušky potrubí. 

Čistění rozvodů pitné vody

Způsob čištění rozvodů závisí na typu a míře zanesení potrubí. Většinou se používá vzduch, voda, nebo jejich kombinace. Následně potrubí efektivně vydezinfikujeme, abychom odstranili bakterie a zvýšili tak kvalitu pitné vody u vás doma. 
Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se provádí dle ČSN EN 806 1 – 5 a ČSN 75 5409 .

Čištění topení

Proplach soustavy rozvodů topení a radiátorů by měl probíhat pravidelně, a to jednou za 3 roky. Nezapomínejte především na podlahové topení, které je náchylnější na zanesení. Kompletním vyčištěním otopných systémů snížíte náklady na vytápění, prodloužíte životnost a zvýšíte efektivity topení.