Plyn – Havarijní a servisní služby Severní Čechy

cítíte ve svém bytě, domě, bytovém domě či provozovně unikající PLYN??? Neváhejte ani okamžik a VOLEJTE naši NONSTOP LINKU. Havárie plynovodního potrubí, rozvodů plynu v objektech anebo havárie plynoinstalací vyžadují okamžitý zásah výjezdové jednotky dobře vybavených specialistů – plynařů. Poruchy plynu mohou mít za následek vznik požáru nebo výbuchu již od malé jiskřičky způsobené např. elektrickým výbojem či doutnající cigaretou.

Zajistíme Vám okamžitý výjezd našeho vyškoleného servisního týmu plynařů na nahlášené místo havárie plynu či plynoinstalace vybaveným zásahovým vozidlem, uzavření přívodu plynu k poškozenému místu, rychlou opravu porušeného plynovodu nebo plynoinstalace. V případě nutnosti pak v následujících dnech provede plynoinstalatér komplexní prohlídku poškozeného místa a následně veškeré instalatérské práce, které povedou k uvedení poškozené plynoinstalace do bezpečného a plně funkčního stavu včetně revizní zprávy plynu.

Férová cena

Odbornost našich techniků, flexibilní a rychlý přístup, nonstop služba 24hodin/7dní v týdnu něco stojí. Naše ceny jsou pevné a konečné. V ceně není zahrnut potřebný materiál. Veškeré ceny a příplatky za NOČNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBU najdete v našem CENÍKU.

Příjezd v DEN nahlášení poruchy

V případě potřeby jsme schopni rychle reagovat a na místě havárie PLYNU v rámci severních Čech budeme velmi rychle od nahlášení poruchy na našem tel. čísle +420 606 99 00 99. Pokud výjezd není okamžitý, jste našimi techniky instruováni pro zajištění místa poruchy do doby příjezdu

Nezapomeňte, že pravidelná revize plynu a plynových zařízení je nedílnou součástí každé domácnosti či provozovny a častokrát tak předcházíte samotným haváriím.

Jsme výhradní dodavatelé asistenčních služeb